Sunday, April 22, 2018

Tin Công Nghệ

Đã quá muộn rồi: Nokia, giờ còn cố trở lại để làm gì nữa?

Nếu bạn nghĩ những suy nghĩ hoài cổ có thể hồi sinh một thương hiệu đã chết dần chết mòn trong hàng năm trời,...